- ditt advokatkontor sentralt i Bergen

Kontakt oss!

Arv og skifte

Våre advokater har lang erfaring med bistand på det arverettslige område, også som offentlig oppnevnte bobestyrere. Vi bistår i alle spørsmål knyttet til arv og skifte.

Les mer

Konkursbo 

Konkurs er et av våre hovedsatsingsområder, og som fast oppnevnte bobestyrere for tingrettene har vi i en årrekke håndtert store og små konkurssaker... 

Les mer

Skilsmisse og samlivsbrudd

En skilsmisse eller samboeroppløsning har som regel betydelige rettslige og økonomiske konsekvenser for de berørte.

Les mer