Kompetanseområder

Advokatene Arne Laastad, Rune Stavenes, Marie Aarseth, Ådne Laastad og Line Hvidsten Ingebrigtsen har alle lang erfaring med de fleste rettsspørsmål innen det privatrettslige området. Vi er særskilt spesialisert på arv, testamenteog andre typer skifteoppgjør, erstatningssaker og familierett.

Kontoret har lang erfaring som rettslig oppnevnte bobestyrere ved skifte av dødsbo og i konkursbo. Vi har også bred erfaring ved skifte av felleseie mellom ektefeller og samboere, og som medhjelpere ved tvangssalgav fast eiendom.

Vi har også bred kompetanse på bl.a. pant i bolig, strafferett, barnevernssakerog erstatningsrett.


Ta kontakt med oss for å avtale time eller sende en generell forespørsel.