Arv og generasjonsskifte

Arverett er ett av våre hovedsatsingsområder. Våre advokater har lang erfaring med arveoppgjør og bistand på det arverettslige området, også som offentlig oppnevnt bobestyrer for tingrettene.

Vi bistår i alle spørsmål knyttet til arv og skifte, herunder private dødsboskifter, planlegging av overføring av verdier til arvinger, testamentariske disposisjoner, arvespørsmål i samboerforhold, opprettelse av fremtidsfullmakt m.v.

Videre yter vi bistand i skatte-spørsmål relatert til planlegging og gjennomføring av generasjonsskifte, for eksempel ved overføring av eiendom fra foreldre til barn.

Se også kompetanseområdene Testament og Dødsbo.

Kjernekompetanse

  • Fremtidsfullmakt
  • Overføringer ved generasjonsskifte
  • Forskudd på arv, gave
  • Pliktdelsarv
  • Privat skifte
  • Eventuell konflikt mellom arvinger
  • Avkortning i arv
  • Uskifte
  • Testament

Ta kontakt med oss for å avtale time eller sende en generell forespørsel.