Barnevern

Vi bistår foreldre og barn med partsinteresser i barnevernssaker.

  • Bistand i undersøkelsesfasen
  • Bistand ved akuttvedtak
  • Bistand under behandling av saken i Fylkesnemnda.

For bistand ved akuttvedtak og behandling av saken i Fylkesnemnda har man krav på fri rettshjelp uavhengig av inntekt og egenandel.