Dødsbo - offentlig og privat skifte

Flere av våre advokater er faste bobestyrere for tingrettene ved behandling av dødsbo. I tillegg bistår vi ved privat skifte. Vi kan da forestå skifteoppgjøret helt eller delvis.

Kjernekompetanse

  • Skifte av dødsbo, praktisk bistand
  • Forhåndsligning av boet
  • Fordeling og utlodning
  • Privat skifte
  • Skifte av dødsbo, praktisk bistand
  • Forhåndsligning av boet
  • Fordeling og utlodning
  • Privat skifte

Ta kontakt med oss for å avtale time eller sende en generell forespørsel.