Personskadeerstatning

Vi har høy kompetanse og lang erfaring med personskadesaker, spesielt erstatning for skader etter vold og seksuelle overgrep. I slike tilfeller vil vilkårene for fri rettshjelp eller rett til bistandsadvokat som oftest være til stede.

Vi bistår også med erstatning for skader etter pasientskade, trafikkskade og yrkesskade.

Kjernekompetanse

  • Erstatning i forbindelse med skader etter vold og seksuelle overgrep
  • Erstatning etter ulykker
  • Søknad om voldsoffererstatning

Ta kontakt med oss for å avtale time eller sende en generell forespørsel.