Oppgjør ved salg av eiendom

Vi bistår i spørsmål knyttet til overdragelse av fast eiendom og enkelte andre spørsmål knyttet til eiendomsrett.

Vi utformer eller tilpasser kjøpskontrakt og skjøte og håndterer det praktiske rundt dokumentavgift, tinglysing, oppgjør m.v. Vi bistår også ved salg av aksjer/andeler i eiendomsselskaper. Vi kan ta oppgjøret om du selger bolig selv.

Kjernekompetanse

  • Kjøpekontrakt
  • Skjøte
  • Dokumentavgift
  • Oppgjørsoppdrag

Ta kontakt med oss for å avtale time eller sende en generell forespørsel.