Konkurs og insolvens

Konkurs er et av våre hovedsatsingsområder, og som fast oppnevnte bobestyrere for de stedlige tingretter har vi i en årrekke håndtert store og små konkurssaker.

Våre advokater har således lang erfaring med behandling av rettslige problemstillinger som oppstår i forbindelse med konkurs og når virksomheter får økonomiske problemer.

Vi bistår også ved gjeldsforhandlinger eller andre spørsmål knyttet til insolvens, og gir råd både til skyldnere og kreditorer.

Kjernekompetanse

• Kreditorforhandlinger
• Gjeldsforhandling
• Konkurs
• Panterettslige forhold
• Lønnsgaranti


Ta kontakt med oss for å avtale time eller sende en generell forespørsel.