Panterett - Garantier

Vi har god teoretisk og praktisk erfaring fra området gjennom kursvirksomhet for bank- og finansinstitusjoner, samt praktisk erfaring som bobestyrere i konkursbo, og også som tvangssalgsmedhjelpere.

Kjernekompetanse

• Realisasjon av pant
• Bankgarantier
• Kausjoner

.