Skilsmisse / Samlivsbrudd

Vi bistår i skifte mellom ektefeller eller samboere ved skilsmisse, samlivsbrudd og oppløsning av samboerskap.

En skilsmisse eller samboeroppløsning har som regel betydelige rettslige og økonomiske konsekvenser for de berørte , og brudd mellom ektefeller eller samboere kan ofte reise kompliserte spørsmål ved deling av gjeld og formue.

Vi tilrettelegger for gode løsninger vedrørende fordeling av eiendeler og gjeld, og om hvem som skal beholde viktige enkeltgjenstander så som bolig, hytte, bil og båt.

Kjernekompetanse

  • Fordeling av eiendeler og gjeld
  • Skjevdeling
  • Privat skifte

Ta kontakt med oss for å avtale time eller sende en generell forespørsel.