Strafferett - forsvarer / bistandsadvokat

Vi bistår i straffesaker både siktede/tiltalte som forsvarer og fornærmede som bistandsadvokat.

Forsvarer

Bistår siktede under etterforskning og tiltalte under hovedforhandling i straffesak. Særlig kompetanse på vold og seksuelle overgrep.

Etter at tiltale er tatt ut har man rett til forsvarer på det offentliges bekostning.

Bistandsadvokat

En av våre kvinnelige advokater har lang erfaring som bistandsadvokat og kjenner saksfeltet fra jobb i politiet, domstolen og som advokat.

  • Rådgivning i forhold til om forholdet skal anmeldes
  • Bistand under etterforskning
  • Bistand under behandling av saken i retten
  • Fremsettelse av erstatningskrav

For bistand på alle disse stadier av saken vil vilkårene for fri rettshjelp eller rett til bistandsadvokat som oftest være til stede.

Ta kontakt med oss for å avtale time eller sende en generell forespørsel.