Utarbeidelse av testament

Mange har et ønske om en annen arvefordeling enn det som følger av arveloven og de generelle rettsreglene. Dette krever at det utarbeides et testament. Det oppstår ofte konflikter for domstolene som kunne vært unngått dersom arvelater hadde søkt kvalifisert bistand hos advokat.

Reglene om testamenter er svært formalistiske, og selv helt ubetydelige formfeil kan medføre hel eller delvis ugyldighet. Videre er det helt nødvendig med kunnskap i arverett for å kunne gi råd om hvordan du kan oppnå de ønskede resultater. Her kreves det kunnskap om arvelovens regler og om skifterett og skiftespørsmål for å unngå konflikter om testamenters gyldighet og tolkning.

Vi anbefaler på det sterkeste å benytte profesjonell bistand fra advokat ved oppretting av testament.

Kjernekompetanse

  • Testamente
  • Tolkning av testamenter eller tvist i anledning utdeling fra bo

Ta kontakt med oss for å avtale time eller sende en generell forespørsel.