Tvangsfullbyrdelse / Inkasso

Vi har bred kompetanse knyttet til tvangsfullbyrdelse, og har i en årrekke bl.a. bistått det offentlige som medhjelper i tvangssalg av fast eiendom m.m.

Vi yter kvalifisert bistand på området og holder også kursforedrag for bl.a. banker og finansieringsinstitusjoner, inkassoselskap og regnskapsførere.

Kjernekompetanse

• Inkasso - innfordring av pengekrav
• Forliksråd- og Namsbehandling
• Midlertidig forføyning (avgjørelser)
• Arrest i formuesgoder
• Tvangsfravikelse (utkastelse) i leie- og bruksforhold
• Tvangssalg fast eiendom


Ta kontakt med oss for å avtale time eller sende en generell forespørsel.