Advokat Arne Laastad

Personalia og kontaktinformasjon:

Virksomhetsområder:

• Bank- og finansrett
• Gjeldsforhandlinger
• Konkurs og insolvensbehandling
• Restrukturering av virksomhet
• Tvangsfullbyrdelse
• Pant-, kausjons- og garantirett
• Forretningsjuridisk praksis

Utdannelse:

• 1969 - 72 Voss gymnas
• 1972 - 73 Militærtjeneste H.M.K.G
• 1973 - Examen philosoficum
• 1974 - 78 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring:

• 1979 - 81 Konsulent Finansdepartementet
• 1981 - 84 Dommerfullmektig - Indre Sogn Sorenskr.
• 1985 - 87 Advokat i Kreditorforeningen Vest
• 1988 - Egen advokatpraksis i Bergen, i advokatfellesskap med Rune Stavenes og     Marie Aarseth, utvidet med Ådne Laastad og Line H. Ingebrigtsen fra 2014

Diverse verv:

• 1993 - 1996 Styremedlem i Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane krets av Den Norske Advokatforening

• 1997 - 2000 Medlem i disiplinærutvalget for Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane krets av Den Norske Advokatforening

• 1999 - Formann i Advokatforeningens permanente lovutvalg for konkurs