Advokat Line Hvidtsten Ingebrigtsen

Personalia og kontaktinformasjon:

Virksomhetsområder:

• Erstatningsrett - Spesiell kompetanse på erstatningskrav etter vold og overgrep.
• Bistandsadvokat
• Strafferett
• Arv og Skifte
• Familerett
• Eiendomsoppgjør

Utdannelse:

• 1986-1993 Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen (avbrutt av 2 svangerskapspermisjoner)
• 2006 Meklingskurs - Autorisert advokatmekler
• 2012 Obligatorisk kurs i fast eiendoms rettsforhold

Arbeidserfaring:

• 1993-2001 Hordaland Politidistrikt,

Politifullmektig, politiadjutant og politiinspektør ved Hordaland politidistrikt. Hovedsakelig påtaleavgjørelse og aktorering av straffesaker.

• 1999-2000 ledet prosjektet "Hordaland i 100" som tok sikte på å påtaleavgjøre straffesaker innen 100 dager fra anmeldelse ved å integrere påtalejuristen i saken fra anmeldelse. Prosjektet fikk gode resultater og viet stor oppmerksomhet i Justisdepartementet og hos riksadvokatembetet. Rapporterte direkte til politimesteren.

• 1996 Sunnhordland tingrett, Engasjement som dommerfullmektig i 4 måneder. Administrerte sivile saker og straffesaker.

• 2001-2011 Advokatkontoret Fløien.

Opprettet advokatkontoret i 2001. Selvstendig advokatfellesskap med 3 advokater og 2 fullmektiger.

Hovedsakelig oppdrag innen strafferett, erstatningsrett, arve- og skifteoppgjør.

• 2012-2013 Sentrumsadvokaten DA.

Selvstendig advokat i kontorfellesskapet Sentrumsadvokaten bestående av 5 advokater. Hovedsakelig oppdrag innen strafferett, erstatningsrett, arv- og skifteoppgjør.

Utviklet spesiell kompetanse på erstatningskrav etter vold og overgrep.

• 2014 Selvstendig advokat i kontorfellesskap med Advokatene Arne Laastad, Rune Stavenes, Marie Aarseth og Ådne Laastad.