Marie Aarseth

Personalia og kontaktinformasjon:

Virksomhetsområder:


Arv og Skifte:
Testament - opprettelse eller endring.
Fremtidsfullmakt - opprettelse eller endring.

Privat og offentlig skifte.
Spørsmål vedrørende arveavgift og skatt.

Familerett
Bistand i tilknytning til

-separasjon, -skilsmisse og skifte av felleseie,

-opprettelse av ektepakter.

Samboere
Utforming av samboeravtale og sameieavtale.
Opprettelse av gjensidig testament.
Veiledning i forhold til pensjon, skatt, trygd, forsikring og rettslige forhold med oppløsning av samboerforhold.

Eiendomsmegling, bolig og næringseiendom Bistand i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom, samt ved leie av bolig.

Forbrukerrett

Utdannelse:

• 1986 Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen