Advokat Rune Stavenes

Personalia og kontaktinformasjon:

Virksomhetsområder:

• Konkursbehandling
• Dødsbobehandling
• Tvangsfullbyrdelse
• Panterett
• Forretningsjuridisk praksis
• Tvangssalg fast eiendom
• Vergemål

Utdannelse:

• 1983 - 88 Juridicum, Universitetet i Bergen

Arbeidserfaring:

• 1989 - 1990 Advokatfullmektig under advokat Odd A. Ihle, Kreditorforeningen i Bergen

• 1990 - 1991 Advokatfullmektig under advokat Arne Laastad, Bergen

• 1991 - Egen advokatpraksis i Bergen, i advokatfellesskap med Arne Laastad og Marie Aarseth, utvidet med Ådne Laastad og Line H. Ingebrigtsen fra 2014